Gravde seg frem til en masteroppgave om NoDig

Publicerad: 27 januari, 2021

Håvard Røgenes (26) TV. og Eirik Otnæs Borgen (24) var utplassert hos Olimb da de skrev masteroppgave om NoDig.

Håvard Røgenes (26) TV. og Eirik Otnæs Borgen (24) var utplassert hos Olimb da de skrev masteroppgave om NoDig.

For å skrive en god masteroppgave må man gå til en trygg kilde. Og det var akkurat det Eirik Otnæs Borgen (24) og Håvard Røgenes (26) gjorde da de skulle skrive masteroppgaven sin. De gikk til Olimb.

 Da Eirik og Håvard begynte på bygg- og miljøteknikk-studiet ved NTNU kjente de ikke så godt til verken NoDig-metoden eller VA-bransjen. Gjennom sommerjobben sin på SWECO fikk Eirik litt innblikk i NoDig – noe som trigget nysgjerrigheten; hva er NoDig, hvilket potensial har metodene og hvordan kan NoDig som metode øke sin markedsandel? Sammen med Håvards interesse for kontraktstrategi begynte de å grave etter svar.

Redaksjonen har tatt en rask prat med gutta om masteroppgaven, hva de lærte hos Olimb og hva de tenker om framtida til VA-bransjen.

Kan dere fortelle litt om utgangspunktet for masteroppgaven deres? Hva ønsket dere å undersøke?

Eirik: Bakgrunnen for oppgaven var å se på hvordan NoDig kunne øke sin markedsandel, ved å belyse ulike områder og hva de inkluderte. På tross av lite kunnskap om NoDig hadde jeg fått inntrykk av at metodene hadde et stort potensial for å være bærekraftige på mange områder, noe som var hovedgrunnen til ønske om å skrive master innenfor dette. 

På studiet var det lite fagrelatert om NoDig, men jeg fikk mer innblikk i disse metodene gjennom sommerjobbene hos SWECO. Håvard hadde stor interesse for kontraktstrategi og entrepriseform i prosjekter, så vi valgte derfor å trekke inn samspillskontrakten i oppgaven, en kontraktsform som var lite utprøvd i VA-prosjekter. 

Håvard legger til: Det er viktig å nevne at NTNU har forelesere som besitter mye kunnskap om NoDig, og det blir undervist om temaet. Det skulle gjerne hatt en større plass i pensum, men slik er det også med mange andre temaer. Begrenset tid og rom fører til at diverse temaer dessverre må nedprioriteres.

I forbindelse med masteroppgaven var dere hos Olimb, hvorfor havnet dere akkurat der? Og hva ønsket dere å få ut av det?

Begge: Vi hadde i tillegg fått inntrykk av, gjennom ulike personer i VA-bransjen og gjennom litteratur, at Olimb var en sentral aktør ifb. med NoDig. De hadde blant annet vært med på utviklingen av metoden i Norge, helt siden begynnelsen. Det ble derfor veldig interessant å få et innblikk i virksomheten deres, og samtidig innhente nyttig kunnskap om NoDig.

Hvordan var det å være utplassert hos Olimb som masterstudenter?

Begge: Vi ble tatt godt imot, og de ansatte vi var i kontakt med var frampå og var interesserte i å svare på spørsmålene våre. Det var veldig givende å få se utstyret de benyttet. Men kanskje aller mest presentasjonene der ulike personer fra firmaet fortalte om utstyret, utfordringer og muligheter. Vi har rett og slett bare positive ting å si.

Hvilke holdninger eller formeninger hadde dere om bransjen da dere begynte å studere, og har disse endret seg gjennom studieløpet? Hvis ja, hva sitter dere igjen med nå?

Håvard: Eg kjente lite til VA-bransjen då eg begynte å studere, men gjennom studiet fekk eg vite meir om utfordringar med blant anna gamalt ledningsnett som hadde stort behov for fornying.

Eirik: Jeg kjente svært lite til VA-bransjen da jeg begynte å studere, og hadde kun så vidt sett på muligheten om å velge vann- og miljø som retning på bygg-studiet før jeg begynte. Gjennom studiet har jeg definitivt fått et større innblikk i bransjen. Det virker som en solid bransje som det alltid vil være arbeid innenfor og mulighetene er store for en bærekraftig påvirkning på infrastrukturen i samfunnet.

Hvordan kan en organisasjon som SSTT vekke mer interesse blant studenter?

Håvard: SSTT kan kome for å halde foredrag i undervisning og bli knytta nærare studiet, noko som kanskje vil føre til at fleire studentar får augene opp for utfordringar.

Eirik: Enig med Håvard. Det er lite undervisning om NoDig på studiet, så det er få studenter som vet hvor sentralt NoDig er i VA-bransjen. Dette burde komme mer frem i undervisningen, og SSTT kan bidra med dette gjennom blant annet punktene Håvard nevnte. 

Hvilke kriterier har vært viktig for dere at en arbeidsgiver møtte dere på? 

Håvard: For min del var eg interessert i prosjektleiing på bygg- og anleggssida og dermed var entreprenør det eg ønska. Spennande prosjekt og ein trygg organisasjon var ønskeleg for min del.

Eirik: Spennende prosjekter hvor mulighetene for bruk av bærekraftige og lite utprøvde metoder og løsninger er større. Muligheten til utvikling gjennom kurs og liknende. 

Hva er VA-bransjens største utfordring, slik dere ser det?

Håvard: I Norge er det stort behov for ledningsfornyelse, noko som er dyrt. Teknikkar som NoDig viser seg tidvis som blant anna rimelegare, men det kan vere utfordrande å opplyse om, og implementere desse metodane hos alle aktørar.

Eirik: Det er vanskelig å ha et konkret svar på dette, spesielt etter bare noen måneder i arbeidslivet. Som Håvard sier, er det et stort behov for ledningsfornyelse, slik at mangel på økonomi nok er den største faktoren. Jeg har ikke spesielt god oversikt over forskning og videreutvikling av bransjen, men det virker som at det går litt sakte fremover, så det kunne vært et større fokus på det.

Nå er masteroppgaven et ferdigskrevet kapittel for Eirik og Håvard, og hverdagen tilbringer de nå henholdsvis med VA-prosjektering hos SWECO på Lillestrøm og med prosjektledelse i Veidekke i Bergen.

Tekst: Kristine Olasdatter Bilde: Privat

Etiketter:

student