Hur ser kraven ut för att få bli certifierad rörinspektör? Finns kravet kvar att man minst ska ha arbetet med markförlagd rörinspektion i ett år för att få bli certifierad? Hur länge tycker ni att man ska ha jobbat med markförlagd rörinspektion för att få

Kravet för att bli auktoriserad rörinspektör är minst ett års arbete med rörinspektion och att man genomgått STVF's utbildning "Auktoriserad rörinspektör" med godkänd tentamen. Kursen är numer uppdelad i mark och fastighetsinspektion så det behöver man tänka på när man skriver förfrågningsunderlag, att man frågar efter någon som auktoriserad för inspektion i markförlagda ledningar eller fastighetsförlagda ledningar eller både och beroende på vad man behöver. Frågan om "hur länge någon ska ha jobbat för att kalla sig expert eller erfaren" kan vara lite luddig, det ända man kan sätta fingret på är att de genomgått STVF's utbildning med godkänt resultat och nuförtiden ska man dessutom förnya sin auktorisation genom en tentamen med 5 års intervall. Att efterfråga en "expert" eller "erfaren" är nog inget man ska göra i förfrågningsunderlaget, för att det är väldigt svårbedömt. Däremot har jag hört talas om kommuner som har krävt in ett visst antal referensinspektioner för att "bedöma" kunnigheten hos företagen som lämnat anbud.