Inga stora problem på grund av Coronapandemin

Publicerad: 21 januari, 2021

Enligt Konjunkturinstitutet upplever allt fler av industriföretagen en minskad produktion i Sverige, som en följd av Coronapandemin. Ett problem uppges vara personalbrist. Vi har pratat med några av företagen inom SSTT och kan konstatera att mycket av verksamheten inom branschen rullar på som vanligt.

I september svarade åtta procent inom svensk industri att man hade problem med personalbrist. I december uppgav drygt 50 procent att man hade problem. Många svenska företag upplever också minskad produktion beroende på lägre efterfrågan.

Vi ställde följande frågor till några av SSTT:s medlemmar:

1. Har ni känt av något tapp som har med Coronapandemin att göra?

2. Har efterfrågan varit konstant, minskat eller till och med ökat under 2020?

3. Vad tror ni om förutsättningarna för 2021?

 

Nicklas Björnvind, VD Inpipe:

  1. Leveranser till Asien och Australien har mer eller mindre legat nere liksom en del ”Corona stängda” Europeiska länder. Övriga marknader har vi inte märkt några större förändringar på.
  2. Totalt har efterfrågan minskat något. Vi har dock områden som gått bättre än vi förväntat oss också så…
  3. Vi tror att vi kommer se en viss vändning uppåt under året, framför allt mot senare delen av året när vi börjar se effekterna av vaccineringen som nu pågår. Kristallkulan är dock väldigt dimmig…

 

Stefan Indahl, VD Aarsleff Rörteknik:

  1. En och annan produktionsrubbning p g a sjukdom eller att fullgöra karantän. Svårt att möta människor men alternativ har hittats och vi har anpassat oss.
  2. Låt oss säga oförändrat och det känns tryggt att VA som samhällsviktig funktion inte drabbats hårdare.
  3. Vi kämpar på som så många andra. Vi ska hålla ut och följer förstås FHM:s råd och rekommendationer. Det kommer att ta tid men vi har agerat och hoppas förstås på en återgång till ett mer öppet samhälle.

 

Tomas Helenius, ordförande i SSTT:s svenska arbetsgrupp:

Jag har pratat med AVK som är världsledande på ventiler och Hallingplast, samt lite grossister och där har man inte känt av någon dipp utan snarare tvärt om. De har varit tydliga med att produktionen går som den ska. Jag själv sitter med ett stort projekt där 10 grävmaskiner är inblandade och ingen sjukfrånvaro. Jag tror att VA har varit duktiga på att se till att framdriften på produktion inte ska drabbas och att leveranssäkerheten ska komma i första rummet. Alla som jag har pratat med är tydliga med att de tagit Covid på största allvar och börjat tidigt med arbetssätt och restriktioner så att produktionen inte ska halka efter.

Jan Bjerkesjö