Eldrivna borriggar begränsar miljöpåverkan

Publicerad: 5 januari, 2021

Foto Vermeer

Foto Vermeer

Vermeer presenterar nu fullt eldrivna borriggar och borrvätskesystem. Maskinerna har tidigare presenterats i Europa av Normag, men det nya förvärvet innebär att Vermeer kommer att tillverka och utveckla elektriskt drivna borriggar, en ny linje av bentonitåtervinning och borrvätskesystem under sitt varumärke.

”Detta steg går i linje med Vermeers fokus att ständigt hitta innovativa lösningar, för att hjälpa kunder att optimera deras effektivitet på arbetsplatsen, samtidigt som vi hjälper till att begränsa miljöpåverkan”, skriver Vermeer i ett pressmeddelande.

 

Redan beprövad i drift i Europa

Vermeer skriver vidare: ”Normags elektriska HDD-teknik är redan beprövad i drift över hela Europa. Genom ett unikt integrerat elkraftsystem optimeras borriggens, elverkets och borrvätskehanteringssystemets effektivitet under drift. När systemet är anslutet till elnätet fungerar det som ett bränslefritt system. Borriggarna är smidigt byggda för transport och alla blandning och återvinningssystem är utformade för att få plats i en 20ft sjöfraktcontainer, och minskar därmed internationellt transport och klimatavtryck ytterligare. Tekniken hjälper borrentreprenörer att minska sina driftskostnader genom minskad bränsleförbrukning, bredvid andra fördelar som minskad utsläpp, och minskat buller.”

Vermeer kommer fokusera på att introducera produkterna i Europa eftersom den Normagutvecklade teknologin redan är verksam på marknaden. 

”All produktutveckling, tillverkning och produktion kommer att flyttas till regionkontoret Vermeer EMEA i Nederländerna. Vermeer förväntar sig att de första riggarna och borrvätskesystemen kommer att vara redo för försäljning i Europa under 2021. Det kommer sannolikt inkludera en HDD-rigg på 120 ton, ett bentonitåtervinningssystem på 2500 liter och en 2500 liter bentonithögtryckspump. Vermeer har även planer för att erbjuda ytterligare modeller av bentonitåtervinningssystem under det första året, för att skapa en serie av bentonitåtervinningssystem. Bentonitåtervinningssystem kommer att ha en rengöringskapacitet som kommer att sträcka sig från 750 till 3000 liter per minut”.

 

Kundens upplevelse

För två år sedan utförde en Normagkund den första elektriskt drivna borrinstallationen i Nederländerna där borrningen gjordes under en flod. 

”Det fanns inte någon tvekan om att maskinen var mycket smidig och markant minskade buller och bränslekostnad”. 

Maskinen bullrade inte mer än 60 dB till skillnad mot vad en dieselmaskin skulle ha gjort. ”Borrningen krävde 143 x 6 meter borrstänger och gick ca 900 meter. Maskinen köptes in av det holländska företaget med motiveringen att minska deras miljöpåverkan, buller och utsläpp i tätbebyggda områden, ett krav som blir allt vanligare i större städer. Företaget resonerar även att de förväntar sig att minska den totala bränsleförbrukningen med hela 50 procent”. 

En HDD-rigg brukar bara energi när operatören så kräver eftersom den elektriska maskinen inte behöver vara igång hela tiden utan istället använder ”Power on demand”. 

”Projektledaren för borranläggningen anser att företaget är väldigt positiva över konkurrensfördelen med att erbjuda eletriskt driven styrd borrning”, skriver Vermeer. 

Klimatfrågan blir allt viktigare förbundet och det holländska företaget säger sig fått flera frågor kring sitt hållbarhetsarbete. Än är inte klimatfrågan avgörande för kunden, men det kan komma att ändras inom några år.

 

Utrustad med tre kameror

”Maskinen är utrustad med tre kameror, samt ett datasystem, som registrar maskinens prestanda och bruk. Datasystemet är enligt operatören smidigt för att analysera arbetet och arbetskostnaden. Borriggens mjukvara ser till att borrningen optimeras och skonar mekaniska komponenter från onödig påfrestning och slitage. Vid borrningen drivs även bentonitpump och blandare med elektricitet”, skriver Vermeer.

“Vanligtvis så tar det en del tid att tjäna tillbaka pengar som man investerar i en maskin, men när vi tittar på de reducerade kostnaderna till följd av den minskade bränsleförbrukning, tror vi att branschen kommer att övergå till elektricitet”, förklarar projektledaren för anläggningsarbetet.

“Tack vare maskinens stora vridmoment är det enkelt att jobba med stora rymmare och i tuffa markförhållanden”. 

Vermeer skriver: ”Maskinen kräver mindre underhåll och håller längre, vilket är något företaget är glada över då deras tidigare dieseldrivna maskin utsattes för en hel del slitage efter 12.000 timmars bruk. Nu har de inga bekymmer över hydraulikläckage, eller motorslitage. Den 900 meter långa borrningen blev 2019:s första elektriska borrning i Nederländerna. Företaget installerade högspänningskablar, där strömmen i kablarna ska kopplas till en park med vindkraftsverk. Ett steg i en hållbar riktning med mindre klimatpåverkan, precis som maskinen”.

Normag har tidigare byggt en maskin på 300 ton i dragkraft för ett polskt företag. Den holländsktillverkade maskinen klarar istället av 100 ton i dragkraft, 300 ton maskinen har varit i drift sedan 2017 och har redan satt många polska rekord för borrlängder och borrdiametrar.

 

En möjlighet för entreprenörer

”Att Vermeer kommer att erbjuda eldrivna maskiner för styrd borrning är en stor möjlighet för de i branschen som jobbar i tätbebyggda områden. När krav på minskat buller och utsläpp blir allt vanligare, kommer de eldrivna maskinerna att vara till stor fördel. Detta gäller även i till exempel naturreservat eller områden där det kommer att vara möjligt att genomföra en borrning utan att påverka området för mycket genom utsläpp eller buller. Minskat underhåll och större avkastning till följd av reducerad driftkostnad blir fördelaktigt jämfört med förbränningsmotorer. Att ersätta bensin- och dieseldrivna maskiner med eldrivna är en av de flera åtgärder som behövs för att ändra anläggningsbranschen till mer effektiv och ekologisk hållbarhet. Elmotorerna i maskinerna släpper inte ut några växthusgaser som bidrar till klimatförändringar. Trots det, är maskinernas prestanda och produktivitet samma”, skriver Vermeer.

 

Läs mer

Vermeer/Jan Bjerkesjö