Kanadas infrastruktur inom vatten och avlopp riskerar en snabbt försämrad status.

Publicerad: 28 mars, 2016

Kanadas infrastruktur inom vatten och avlopp  riskerar en snabbt försämrad status

The 2016 Canadian Infrastructure Report Card har i en rapport redovisat att Kanadas va-infrastruktur snabbt kommer att försämras om inte väsentliga investeringar görs.

Rapporten beskriver all infrastruktur inom dagvatten, spillvatten och dricksvatten. Vidare så beskrivs även statusen på kommunala vägar och broar, kommunala transporter, byggnader samt sport och fritidsanläggningar.

Rapporten är framtagen av bland annat federation of canadian municipalities och  canadian public works association. För mer information så läs hela rapporten på: Federation of Canadian Municipalities website.

Detta är även ämnet på SSTTs kommande konferens