Uppstartsmöte för nya intressegruppen spolbilsoperatörer

Publicerad: 19 november, 2020

Foto Ragn-Sells

Foto Ragn-Sells

SSTT:s nya intressegrupp för spolbilsoperatörer har haft sitt uppstartsmöte. Arbetsgruppen kommer under våren arbeta fram riktlinjer för den framtida verksamheten för intressegruppen med viktiga frågor som operatörernas dagliga arbetsmiljö och säkerhet.

Ett av målen är att kunna utveckla en auktorisation för branschen som ger både företag, utövare och beställare en förhöjd kvalitetsstämpel.

Styrgruppen består av:

  • Stefan Lundström, Ragn-Sells Recycling AB
  • Håkan Magnusson, Luco
  • Peter Nyby, Hamafo
  • Jakob Kesselberg, Vretmaskin

 Den kommer att utökas med fler intressenter inom kort. Styrgruppens arbete stöds även av Christer Silver Holmberg från STVF och SSTTs kansli.

Vi ställde några frågor till Jakob Kesselberg, Vretmaskin:

Hur många tror du ni kan bli i gruppen?
Potentiellt så är ju alla ledningsägare nödgade att spola sina rör som en del av drift/underhåll. Landet har 300 kommuner. Tillkommer sedan entreprenörer runt om i landet ett hundratal som jobbar i mark. Förutom detta så har vi de spolare som jobbar i fastighet som är ca 100 företag av intresse. 

Vilka är de viktigaste frågorna?
Kvalitet och säkerhet. Högtryck är viktigt för att göra rent inför filmning etc. Säkerhet är väldigt viktigt då man jobbar med tryck upp till 500 bar och vatten som är 85-90 grader varmt i människors boende etc. Vägen till detta är utbildning och framtagande av en potentiell "legitimation" typ Aukt rörspolare. 

Varför behövs en spolgrupp?
Idag finns ingen egentlig kontroll på kompetensnivån på spoltjänster. Detta leder till att många kunder/beställare inom spoltjänster blir missnöjda med ojämna resultat eller till och med osäkert utförda uppdrag. Målet är att öka spolarnas kunskap och därmed status på marknaden vilket på sikt kommer leda till ökad kvalitet och säkerhet.

Vad hoppas du att gruppen kan arbeta med i framtiden?
Gruppen kommer att jobba som de övriga intressegrupperna inom SSTT där en mix av utbildning/träffar/manualer leder mot målet.

 

Fotnot: Nästa möte hålls den 19 januari 2021.

Jan Bjerkesjö