Högsta styrenkoncentrationen vid transportbilens öppnande

Publicerad: 19 november, 2020

John C Matthews ledde ISTT:s webinar om utsläpp vid flexibla foder.

John C Matthews ledde ISTT:s webinar om utsläpp vid flexibla foder.

Styren är en vanlig komponent i CIPP-hartser och studier som gjorts i USA tidigare har ifrågasatts. En ny studie visade att högsta koncentrationen uppmättes vid transportbilens öppnande.

- Det här är ett hett ämne i USA, konstaterade John C Matthews vid ISTT:s utbildningswebinar för medlemmar och som arrangerades på onsdagen den 18 november.

Styren är det ämne som man kan känna lukten av redan vid små mängder och har därför uppmärksammats som ett problem bland allmänheten, som här i USA. Styren är lätt att upptäcka för den mänskliga näsan i koncentrationer mellan 0,1-0,5 ppm. Styren har därför varit i fokus för flera studier och som vid vissa tillfällen har avslöjats som ett ämne med höga nivåer. 

Styren var därför ämnet för ISTT:s webinar och de resultat som kom fram vid en ny undersökning och som John C Matthews delade med sig av. Han är VD för Trenchless Technology Center. 

Förutom styren så finns det 18 andra kemiska föreningar i typiska CIPP-hartser och som uppmärksammats av Environmental Protection Agency i USA som något som måste reduceras. En studie som gjordes avslöjade så höga nivåer att resultaten ifrågasattes, vilket ledde till att National Association of Sewer Service Companies finansierade en tvåfallsstudie för att undersöka ämnet mer i detalj.

Det premiär syftet med studien var att genomföra dels en grundlig litteraturstudie och dels ge en mer omfattande inblick i den miljöpåverkan som CIPP, flexibla foder, har för de som arbetar med metoden och omgivningen.

 

Ny studie 2018-2019
Fas 1 genomfördes våren 2018 av ett team forskare som leddes av Center for Underground Infrastructure Research and Education (CUIRE) vid University of Texas at

Arlington med syfte att analysera CIPP-utsläppsdata från en mängd olika undersökningar. Slutrapporten innehöll en utvärdering av potentiella utsläpp av organiska kemikalier i ångan från CIPP. Men den omfattande litteraturstudie som gjordes kunde inte skapa enighet om vilka effekter som CIPP-utsläpp har. Därför finansierades en andra fas för att samla in nya uppgifter.

Fas 2 av projektet genomfördes under fjolåret med målet att dels mäta och kvantifiera arbetarnas och allmänhetens exponering av CIPP-utsläpp, dels utvärdera hälsoriskerna.

De tre platser som valdes för undersökningen valdes ut av flera olika orsaker, som klimat, fuktighet, temperatur, geografi, höjd, rördiameter och rörlängd. Vid mätningarna togs prover beroende på diameter och höjd från utsläppspunkten, luftutsläpp vid anslutningsbrunn före, under och efter härdning. Prover togs även på luftutsläpp i omgivande området.

Vid all provtagning var styren den enda miljöföroreningen som identifierades i koncentrationer som var tillräckliga för att potentiellt utgöra en hälsorisk för arbetarna och omgivningen. Dessa potentiella hälsorisker utvärderades av Environmental Protection Agency (EPA), the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), och Arbetsmiljöverket (OSHA).

 

Högst vid öppningen av transportbilen
De högsta styrenkoncentrationerna som registrerades i studien var tagna vid den första öppningen av transportbilen. Därför är det viktigt att rätt skyddsutrustning används just där. Styrenämnet började försvinn och koncentrationsnivåerna minskade efter det att transportbilens dörr hade öppnats. Prover som togs vid övriga moment låg alla under gränsvärdet.

Studiens rekommendationer är att de arbetare som öppnar och går in i transportbilens utrymme ska använda lämplig skyddsutrustning eftersom de högsta värdena av styren uppmättes just då. Vidare bör en omkrets på en och en halv meter implementeras runt brunnar och utsläpp under härdningen. Tiden att vistas där bör inte överstiga fem minuter, annars måste lämplig personlig skyddsutrustning användas. 

- Framtida studier borde fokusera på den exponering som arbetare utsätts för och som kan utgöra hälsorisker. Mer data behövs för att undersöka antalet liners som lagras på transportbilen, foderstoelk och längd i förhållande till utsläppskoncentrationen, menade John C Matthews.

 

Fotnot: Nästa utbildningswebinar som arrangeras av ISTT äger rum 17 December kl 09.00 US EST med rubriken A Review of Developments in UV-Cured CIPP Lining from its Introduction in 1985 och som hålls av Dec Downey.

 

Jan Bjerkesjö