Stumsvets

Fogning av plaströr genom uppsmältning av material i längdled och sammanfogning.