Ringstyvhet/ Rörstyvhet

Ett rörs förmåga att motstå att deformeras i ringtvärsnittet.