PN

Nominell tryckklass. Det invändiga tryck som röret/ledningen klarar av med en minsta livslängd på 50 år. Mäts i bar.