PE 100

Siffran är beteckning på materialets hållfasthet, exempelvis PE100-RC klarar av 10 MPa dragspänning vid 20 grader Celsius.