MF

Mängdförteckning (Oftast med ingående Teknisk Beskrivning (TB)).