Mottagningsgrop

Även kallat ”mottagningsstation” i AMA. Utgrävningen i vilken den gräv- ningsfria utrustningsteknologin används och som kan komma att åter- ställas under installation eller renovering av ett produktrör, rörkanaler eller linor.