Krökningsradie

Radie som tillverkare av ledningsmaterial godkänner att man böjer materialet.