Krypning

Tidsberoende töjning vid belastning av plastmaterial.