Förankring

Konstruktion som förhindrar att ledningar försöker förflytta sig.