Elektrosvets

Fogning av plaströr med uppvärmning av plaströrets yttersida och sammanfogning med mantel.