Fra Londons underverden til Sande

Publicerad: 29 februari, 2016

Har du lyst å høre hvordan London fornyet et avløpssystem som ble etablert i 1860 for å håndtere dagens utfordringer i en by med nærmere 10 millioner innbyggere? Eller kanskje vil du vite hvordan Sande kommune i Vestfold med sine 8.000 innbyggere benytter gravefrie metoder for å fornye sitt ledningsnett?

Svarene får du under SSTT 2016, konferansen for gravefrie metoder i regi av Scandinavian Society for Trenchless Technology i Oslo 19.-20.mai. Nå er det åpnet for påmelding på sstt.no, og det er ventet i overkant av 200 deltakere fra hele Norden til ærverdige Gamle Logen i Oslo.

Hovedtemaet for årets konferanse
er «Hvordan møte utfordringen med et ledningsnett i forfall?»
Under konferansen vil det bli drøftet hvordan forvaltningen av ledningsnettet kan bli så effektivt at forfallet kan stanses og det enorme etterslepet kan reduseres.

- Vi samler ledende aktører fra nasjonale myndigheter, kommuner, rådgivende ingeniører, entreprenører, leverandører og organisasjoner til et innovativt forum for ledningsfornyelse. Tiden er virkelig inne for gode løsninger og handling, sier prosjektleder for konferansen, VA-rådgiver Borghild Teigland Folkedal.
Hun mener en bærekraftig forvaltning av VA-tjenestene innebærer at både økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter blir vurdert. Tiden er inne for å få et overblikk over de samfunnsøkonomiske aspektene ved mangelfull ledningsfornyelse, mener hun. 

Arrangørene av årets store treff
i Oslo stiller spørsmål ved om skandinaviske kommuner god nok oversikt over tilstanden på eget ledningsnett, og om bruk av gravefrie metoder på sikt kan bidra til økt fornyelsestakt.
I tillegg til en rekke utstillere med spesialkompetanse på gravefrie metoder stiller arrangørene med et sterkt felt som foredragsholdere. Under årets SSTT deltar blant andre Mr.Phil Stride, som er External affairs director i Thames Tideway Tunnel, direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, prosjektleder i Svensk Vatten, Anne Adrup og Sande kommunes VA-leder, Øystein Bjørløw, i tilfelle du vil vite hvordan gravefrie metoder gjør sitt inntog i små og mellomstore kommuner i Skandinavia.