Ny uppdaterad rapport om investeringsbehovet inom VA

Publicerad: 8 oktober, 2020

Foto: John Leffmann/Wikimedia Commons

Foto: John Leffmann/Wikimedia Commons

Vid ett express-seminarium onsdagen 21 oktober kl 14 kommer Pär Dalhielm, Svenskt Vattens vd, att kortfattat berätta om det allra viktigaste ur den nya rapporten.

I den tidigare, från 2017, slogs bland annat fast att taxorna i snitt skulle behöva fördubblas i dagens penningvärde på 20 år. Nu vet vi om utvecklingen har gått åt rätt håll de senaste åren, om investeringarna har ökat, om förutsättningarna ändrats och om det finns nya faktorer att ta hänsyn till.

Seminariet sänds direkt, men du kan naturligtvis även ta del av det i efterhand. Direkt efter seminariet kommer förutom bilderna även rapporten i sin helhet att publiceras liksom Svenskt Vattens kortfattade slutsatser och kommentarer. Seminariet 21 oktober kommer att vara ungefär 20 minuter långt.

Anmäl dig till seminariet och hämta hem rapporten.

Svenskt Vatten