Martin Bjarke: “Jag ser en chans att fördjupa mig”

Publicerad: 1 oktober, 2020

Resultat som VA-organisationer kan använda ganska direkt. Det hoppas Martin Bjarke, doktorand hos VA-Syd, att hans projekt ska leda till.

Martin Bjarke är sedan sensommaren knuten till projektet 1 6.a Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut. Projektets syfte är att identifiera relevant information för att möjliggöra en så god övervakning som möjligt av avloppsledningsnät och utifrån detta utveckla en metod för hur åtgärder och tillgängliga resurser prioriteras på ett effektivt och hållbart sätt.

Det blir ett nytt område för Martin Bjarke. Sedan 2007 har han varit konsult inom samhällsbygnad, främst som riskanalytiker med olycksrisker relaterat till större infrastrukturprojekt (väg och järnväg). Han har även arbetat med hantering och bearbetning av data inom olika miljörelaterade projekt, främst förorenad mark. Beslutsstöd och kostnadnyttoaspekter har varit något som intresserat Martin under hela karriären och det har varit viktiga delar i olika projekt där han varit involverad.

Nyfiken på att doktorera

– Nu såg jag en chans att få fördjupa mig och bli expert inom ett område som jag tycker är intressant och där jag tror jag kan göra nytta för samhället. Jag har länge varit nyfiken på hur det är att doktorera och passade mig bra i tiden med en ny inriktning på karriären, att lära mig en ny bransch och ett nytt sätt att jobba, säger han.

– Min känsla så här inledningsvis är att projektet bör kunna producera resultat som ganska direkt kan användas av exempelvis VA SYD och NSVA och liknande organisationer. Det finns ett stort engagemang på VA SYD att det här ska bli något som kan effektivisera och utveckla deras arbete.

Många aktörer

En utmaning kan vara att det finns många olika aktörer på marknaden, tror Martin Bjarke.

– Samtidigt som det finns stora behov är resurserna begränsade. Vad just detta projekt ska fokusera på blir nog tydligare längre fram, säger han.

Han kommer att samverka med programmets övriga doktorander och tror att möjligheterna är goda även om inriktningen skiljer mellan olika doktorandprojekt och den geografiska spridningen är stor.

– Att jobba på distans och träffas digitalt har ju numera blivit vardag. Även om det är trevligt med fysiska möten så hoppas jag tröskeln för att ha spontana samtal över ett videomöte har blivit lägre och att vi kan utnyttja det mer, säger Martin Bjarke.

Läs mer

Mistra InfraMaint