Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut

Publicerad: 30 september, 2020

Ett av forskningsprojekten i MistraInframaint är frågan om underhåll av avloppsledningsnät för en långsiktigt hållbar och effektiv förvaltning. Projektets syfte är att identifiera den mest relevanta informationen för att möjliggöra en så god övervakning som möjligt av våra ledningsnät samt att utifrån detta utveckla en metod för hur åtgärder och tillgängliga resurser prioriteras på ett effektivt och hållbart sätt.

Så här beskrivs forskningsprojektet:

"Ett gott underhåll av våra avloppsledningsnät är nödvändigt för en långsiktigt hållbar och effektiv förvaltning av dessa nät. En viktig aspekt är här att minska tillskottsvatten i våra ledningsnät. Detta kräver god kännedom om ledningsnätens status och metod för stöd för väl avvägda beslut om prioritering av åtgärder. Idag är förvaltningen av våra ledningsnät i flera avseenden bristfällig. Med den snabba utvecklingen inom digitalisering ökar dock möjligheterna för en förbättrad övervakning och statuskontroll av ledningsnäten.

Projektets syfte är att identifiera den mest relevanta informationen för att möjliggöra en så god övervakning som möjligt av våra ledningsnät samt att utifrån detta utveckla en metod för hur åtgärder och tillgängliga resurser prioriteras på ett effektivt och hållbart sätt.

Nya metoder för inspektion av ledningsnät med smarta kameror och sensorer kommer att kombineras med förbättrade metoder för att statusbedöma ledningsnät för hantering i Geografiska Informationssystem (GIS). En metod, Sustainable Level of Additional Water (SELAW), kommer att utvecklas för att utifrån hänsyn till samhällsekonomiska effekter och hållbarhetskriterier minska mängden tillskottsvatten till långsiktigt hållbara nivåer på ett effektivt sätt.

Projektet förväntas leda till ett förbättrat beslutsunderlag, minskad bräddning av orenat avloppsvatten, mera effektiv rening i avloppsreningsverk, minskad risk för översvämning samt en mera effektiv förvaltning av våra ledningsnät.

Läs mer

MistraInframaint