”Teknik för läcksökning ännu ett utvecklingsområde”

Publicerad: 22 september, 2020

Artikeln från 15 september om Norrvattens erfarenheter av flexibelt foder för vattenledningar.

Artikeln från 15 september om Norrvattens erfarenheter av flexibelt foder för vattenledningar.

Den 15:e september publicerade vi en artikel om Norrvattens erfarenheter av flexibelt foder för vatten. Men hur ska man kunna lokalisera läckor på ledningar som renoverats med den tekniken?

Artikeln beskrev två projekt som Norrvatten initierat och deras erfarenheter av att använda flexibelt foder för renovering av vattenledningar. På den direkta frågan om Norrvattens erfarenheter svarade Johan Wallberg, avdelningschef för Projekt och Entreprenad så här:

- Positiva, men det som är negativt just nu är vi inte klarar att använda flexibla foder över DN600 på grund av att tryckklassen inte uppfylls.

Han menade också att problemet med att det endast går att infodra 250 meter kvarstår att fundera över, men sa samtidigt att Norrvatten kommer att använda tekniken där Norrvatten får mest ekonomisk vinning och att man får den kvalitet som man vill ha.

Men hur ska man kunna lokalisera läckor på ledningar som renoveras med flexibelt foder?

Den frågan ställdes av Björn Carlqvist, VA Projekt & Administration Läcksökning av proffs, på SSTT:s LinkedIn-sida. Han ställde följande fråga där: Det som kommer upp som kostnad i framtiden är läcksökning. Hur skall man kunna lokalisera läckor på denna typ av lagad ledning? Lägger man redan nu band runt med "hörselstavar" med jämna mellanrum?

Vi bollade frågan vidare till Tommy Ekblad, en av initiativtagarna till STLK, intressegruppen för läcksökning inom SSTT, numera pensionär men under många år enhetschef på Ledningsnät Vatten på Kretslopp och vatten i Göteborg.

- På Kov GBG använder vi denna metod främst för större dimensioner och då är vanligen möjligheterna för läcksökning redan starkt begränsade.

- Frågan är ändå relevant och likt för övriga större dimensioner - och i synnerhet för PE-material - är teknik för läcksökning ännu ett utvecklingsområde. Inbyggda sensorer är en möjlig lösning, men den lär kräva många års funktion och underhåll innan man rimligen skall kunna få ”lön för mödan”.

Tommy Ekblads personliga uppfattning är att "frågor kan ställas" om förnyelsemetoden uppfyller ordinarie krav för 100 års hållbarhet och underhållsstandard, men metoden med flexibla foder för vatten kan vara ett alternativ där annan teknik är särskilt kostsam eller komplicerad.

Jan Bjerkesjö