Blandade erfarenheter av flexibelt foder för vatten

Publicerad: 15 september, 2020

Norrvatten har i två projekt testat att använda flexibelt foder för vatten och erfarenheterna är blandade. Dels positiva och dels negativa eftersom dimensionering och infodringslängden är begränsad enligt Johan Wallberg, avdelningschef för Projekt och Entreprenad på Norrvatten.

Norrvatten använde flexibelt foder för vatten i ett projekt vid Ankdammsgatan i Solna och vid ett annat i Mörby Centrum i Danderyd.

Vid Ankdammsgatan hade Norrvattens ledning V600 Stål från 1957 drabbats av upprepade läckor från skarvar och fräthål. Ledningen blev delvis omlagd 2014-2015 och den omläggningen i högt trafikerad stadsmiljö blev väldigt kostsam. Av den anledningen ville Norrvatten testa den schaktfria förnyhelsemetoden med självbärande infodringsmaterial typ Saertex - Liner H2O på den resterande delen av ledning på cirka 250 meter. Målet med denna ”testinstallation” i full skala var att prova och utvärdera metoden som alternativ till traditionell ledningsomläggning av äldre ledningar i Norrvattens nät. Norrvatten ville ha insyn och utökad kontroll i testprojektet.

Vid Mörby Centrum handlade projektet om en 150 meter lång vattenledning i stål 500 mm mellan E18 och centrumet. Det blev en 130 meter lång schaktfri installationsmetod med Saertex H2O och där 30 meter byggdes med ny stålledning.

Finns det fler projekt där ni testat flexibelt foder för vatten?

- Nej, säger Johan Wallberg, avdelningschef för Projekt och Entreprenad på Norrvatten.

I vilka projekt kan det bli aktuellt med flexibelt foder?

- Vi jämför alltid schaktfritt mot traditionell schakt och väljer den teknik som är bäst just för det specifika projektet. Vi har ett projekt nu som det blir troligtvis schaktfri ledningsteknik i.

Vilka erfarenheter har ni så här långt?

- Positiva, men det som är negativt just nu är vi inte klarar att använda flexibla foder över DN600 på grund av att tryckklassen inte uppfylls.

Vilka problem kvarstår att fundera över inför ett eventuellt steg att använda flexibla foder för vatten i större utsträckning?

- Det som är negativ är att endast går att infodra 250 meter.

Har ni redan fattat beslut angående er användning av flexibla foder för vatten?

- Vi kommer att använda tekniken där vi får mest ekonomisk vinning och att vi får den kvalitet som vi vill ha, säger Johan Wallberg på Norrvatten.

Jan Bjerkesjö