Hållbarhetsindex öppnar i dag på Svenskt Vatten

Publicerad: 17 augusti, 2020

I dag måndag den 17:e augusti öppnar Svenskt Vattens undersökning ”Hållbarhetsindex 2020”. Undersökningen är öppen t o m den 18:e september.

På Svenskt Vattens webb kan man läsa mer om hållbarhetsindex samt ladda ned en uppdaterad rapport som utförligt beskriver verktyget, liksom förra årets nationella resultatrapport. Som introduktion kan man också se en film som introducerar hållbarhetsindex för främst nya användare. 

Hållbarhetsindex (HBI) är ett verktyg som kommuner kan använda för att utveckla verksamheten. 171 kommuner deltog i undersökningen 2019.

Med hjälp av verktyget kan VA-verksamhetens ledning och politiskt ansvariga bland annat

  • identifiera prioriterade åtgärder och investeringar
  • följa upp förbättringsåtgärder årligen
  • bredda taxediskussionen
  • skapa underlag för VA-planer och andra strategiska dokument
  • analysera samverkansbehov med andra kommuner.

Under de år som hållbarhetsindex genomförts har antalet deltagande kommuner stadigt ökat för varje år, från 97 stycken 2014 till 171 stycken 2019.

Att delta i hållbarhetsindex ger inte bara ett verktyg för att utveckla VA-verksamheten. Det ger även poäng i Aktuell hållbarhets rankning av kommuners hållbarhet. Dessutom tar alltmer av debatten om VA:s hållbarhet avstamp i hållbarhetsindex. Att vara med själva och ha ett eget resultat att relatera till kommer att vara till stor nytta för er.  

Svenskt Vatten