Studenter måler effekt av oppgradering i VA

Publicerad: 26 juni, 2020

Sommerstudentene er klare til å ta sats i prosjektet med å måle effektene av VA-oppgraderingene. Foto: Norconsult

Sommerstudentene er klare til å ta sats i prosjektet med å måle effektene av VA-oppgraderingene. Foto: Norconsult

En norsk ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har igangsatt et prosjekt om effektmåling med sommerstudenter fra COWI, Multiconsult, Sweco, Asplan Viak og Norconsult.

Det gjennomføres for tiden et felles bransjeinitiativ kalt Nytt Vann 2040 med god prosjektgjennomføring i regi av Prosjekt Norge med en rekke samarbeidspartnere i store kommuner, Kommunal og moderniseringsdepartementet, RIF, MEF, Norsk Vann, Norconsult og Asplan Viak, heter det i en pressemelding fra RIF.

Prosjekt Norge
er eid av NTNU, hvor BI, Sintef, UiA, Oslo Met og NMBU er akademiske partnere. I tillegg er alle statlige utbyggingsetater partnere, sammen med entreprenører, konsulentselskaper og Olje- og Gassektoren. Hovedaktiviteten er å initiere forskning og etablere arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom akademia, etater som bestillere og næringslivet som leverandører innen prosjektrettet virksomhet.

Kostnadseffektivitet
Målsetningen er å analysere hvordan prosjektene kan gjennomføres mest mulig kostnadseffektivt i godt samspill mellom byggherre, rådgivere og entreprenører, på en måte som skaper et samarbeid om bærekraftige løsninger.
Som et utspring fra dette prosjektet, har RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk startet et ekstra sommerprosjekt for å se på hvordan man kan måle effektene av gjennomføring av de store oppgraderingene som er nødvendig innenfor vann- og avløpsanlegg i årene som kommer.

Sommerstudenter tar jobben
Til dette prosjektet har man samlet noen av årets sommerstudenter i rådgiverfirmaene. Arbeidsgruppen som skal levere rapporten i løpet av sommeren består av Tore Tveit Diskerud (Sweco), Ingrid Aas Myhr (Norconsult), Marta Bakke (COWI), Konrad Hagen (Asplan Viak) og Frieda Lieungh (Multiconsult).  Studentene må vurdere aktuelle temaer man kan måle på, som for eksempel årlig progresjon i prosjektbeløp, antall anlegg, grøftelengder, bærekraftsoptimalisering, innovasjon etc. Det er også viktig å se på hvordan man enklest mulig kan få frem data på dette, heter det i pressemeldingen fra RIF og Norconsult.

Odd Borgestrand