Utlyser førkommersiell konkurranse

Publicerad: 15 juni, 2020


Innovasjonsprosjektet for mer effektiv fornying av drikkevannsledninger som Oslo og Trondheim har gått sammen om med støtte fra Forskningsrådet tar nå ett skritt videre i prosessen. I slutten av juni utlyses en førkommersiell anskaffelseskonkurranse via Doffin.

Målet er å utvikle en gravefri fornyelse av vannledninger ved hjelp av strømper. Det betyr en mer effektiv fornyelse av gamle ledninger. I tillegg vil det gi mange andre positive ringvirkninger som reduserte klimagassutslipp, reduserte kostnader og mindre inngrep i nærmiljøet, slik SSTT skrev om i forbindelse med dialogkonferansen som ble avholdt i oktober i fjor.

- Vi ønsker å få til en enklere og billigere måte å fornye vannledningene på. En måte hvor vi slipper å grave. Utfordringen er å få til en løsning som er solid nok i tillegg til å løse tilknytningen av stikkledningene til hovedvannledningen. Vi må ha en løsning med robot og klammer, eller en lignende type løsning, for å få det tett, forteller prosjektleder Frode Andrew Selvik i Trondheim kommune. 

Utlyser innovasjonskonkurranse

Lignende løsninger er allerede tatt i bruk for avløpsrør, men her er rørene mye større og det er en annen løsning for koblingene som gjør bruk av strømper enklere. Drikkevannet står under trykk, og de fleste vannledningene er 150 millimeter i diameter. Det betyr at det er behov for større styrke på strømpene, og det er begrenset med plass for en robot å jobbe der inne. Roboten, eller en tilsvarende løsning, er nødvendig for å koble på stikkledninger. 

Stort marked for løsningen

Oslo og Trondheim kommune tar sikte på å kunngjøre  den førskommersielle konkurrans i slutten av juni. Prosjektet har fått 10 millioner kroner fra Forskningsrådet og i tillegg går Trondheim og Oslo kommune begge inn med 1,2 millioner. Det er også krav om en viss egenfinansiering fra leverandørene som deltar. Den som lykkes i å utvikle en strømpeløsning for vannledninger, har potensiale for et stort marked både innen- og utenlands. Bare i Norge er det beregnet et potensiale per år på minimum 800 millioner kroner, mener prosjektleder Selvik.

- Her i Trondheim fornyer vi hvert år rundt 10 kilometer vannledninger. Med en slik løsning kan vi helt sikkert doble eller tredoble dette tallet til samme pris, sier Selvik.
Det er Trondheim kommune i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune som står bak prosjektet, men løsningen er noe som alle kommuner er interessert i. Interessen stopper heller ikke ved landegrensene.

 

Mindre inngrep i nærmiljøet

Stian Bruaset fra SINTEF, som er innleid FoU rådgiver i prosjektet, har gjort undersøkelser for å finne ut om det finnes lignende løsninger i USA og andre steder. Det eksisterer potensielt gode løsninger, men ingen som kan brukes direkte uten uttesting og tilpasning til norske forhold. Bruaset har tidligere skrevet doktorgradsavhandling på NTNU innen emnet bærekraftig fornyelse av ledningsnettet.

For kommunene ligger det en stor motivasjon i å kunne renovere flere vannledninger til en lavere pris. Viktig er det også at anleggstiden blir betraktelig redusert. og at de gravefrie løsningene også er bedre for miljøet gjennom mindre CO2 utslipp.

 For innbyggerne er det også en stor fordel med gravefrie løsninger. Det betyr mindre stengte veier og inngrep i private hager. Spesielt i byer og tettbygde strøk vil det være en stor fordel å slippe å grave, mener Selvik, som er spendt på interessen blant norske innovatører.

Odd Borgestrand