Digitalt fagtreff om renovering av vannledninger

Publicerad: 16 maj, 2020

Bildet: Pipeliner er et av selskapene som har spesialisert seg på fornyelse av vannledninger. Dette selskapet deltar i fagtreffet på nett sammen med Olimb Rørfornying AS og Kjeldaas AS.

Bildet: Pipeliner er et av selskapene som har spesialisert seg på fornyelse av vannledninger. Dette selskapet deltar i fagtreffet på nett sammen med Olimb Rørfornying AS og Kjeldaas AS.

For aller første gang arrangerer SSTT et digitalt tematreff via TEAMS. Den historiske begivenheten kan du bli med på torsdag 4.juni kl. 09.00 til 11.30. Fagtreffet som tar for seg strømperenovering av vannledninger arrangeres i samarbeid med entreprenørene Olimb Rørfornying AS, Kjeldaas AS og Pipeliner AS.

 -Vi hadde planer om tematreff om strømperenovering av vannledninger i Oslo tidligere i vår. Det måtte dessverre settes på vent som følge av koronapandemien. Vi ønsker derfor nå å gjennomføre et digitalt temamøte om dette, sier Ellen Margrethe Jahren Randa i sekretariatet til den norske arbeidsgruppa i SSTT.
Tematreffet retter seg hovedsakelig mot ledningseiere og rådgivere som ønsker å lære mer om strømperenovering.

Da et fagtreff med samme tema ble arrangert i Trondheim i desember 2018 deltok hele 40 ledningseiere og rådgivere, de fleste fra Trøndelag. Møteleder, og leder i den norske arbeidsgruppa i SSTT, Borghild T. Folkedal, håper mange vil sette av et par timer for å følge tematreffet på nett.

Presentasjoner fra tre entreprenører

Etter en kort velkomst av Borghild T. Folkedal vil VA-rådgiver Martina B. Svedahl i Asplan Viak gi en generell orientering omkring hovedprinsippene for strømperenovering av vannledninger. Deretter blir det 30 minutters innlegg fra de tre entreprenørselskapene.
Fra Olimb Rørfornying AS deltar Svein Rune Myhre, Pipeliner AS blir representert ved Tor Heggernes og John Tore Madsen, mens Hendrik Panman avslutter de faglige innleggene på vegne av Kjeldaas AS.
Treffet avsluttes med en spørsmålsrunde, men det er også mulig å stille spørsmål og gi kommentarer underveis via chatten i Teams, opplyser Ellen Margrethe Jahren Randa.

Chat underveis

Hun husker godt mange av de spørsmålene som dukket opp under treffet i Trondheim i desember. Som for eksempel:
Hefter strømpene til rørveggen? Kan vi anbore uten oppgraving? Hvordan kan vi koble på senere? Hva slags styrke har produktene? Hvor lange lengder kan vi installere? Kan vi passere bend og avvinklinger? Hva med diffusjonstetthet? Spørsmålene var mange i Trondheim, og under det digitale treffet er det bare å spørre i vei, sier hun.

Alle som melder seg på vil få tilsendt en invitasjon med link til møtet. Deltakeravgiften for SSTT-medlemmer er 500 kroner, mens øvrige deltakere betaler 750 kroner. Moms kommer I tillegg. Studenter kan delta gratis.

Påmeldingskjema

Odd Borgestrand