Ledningsbygge under älven med ramavtal som grund

Publicerad: 6 maj, 2020

Foto Styrud

Styrud har ramavtal med ett stort antal kommuner och nätägare, bland annat är kranskommunerna runt Göteborg anslutna. Vänersborgs kommun är ett exempel, där man under början av det här året på ett effektivt sätt löst sina behov av ledningsbygge med hjälp av sin VIP-biljett, ramavtalet.

Att välja schaktfria metoder för ledningsbyggande innebär dessutom ytterligare fördelar och när det gäller ledningsbyggande under älvens botten, är ju alternativen få.

En spillvattenledning i behov av förnyelse för att undvika risken för  läckage, ersätts med en ny ledning som byggs mellan Fisketorget i centrum, under både Gamla Hamnkanalen och Trafikkanalen via ett grävt schakt över den lilla artificiella ön Sanden mitt emellan.

Projektet inleddes med att utreda förutsättningarna via sonderingar och geoteknisk undersökning. Älvens västra kant består av ett parti med berg och fyllnadsmassor och här utfördes hammarborrning för att komma igenom. Ett 24 meter långt 813 mm stålrör kom på plats, som sedan utnyttjades som ”ingång” då den styrda borrningen med D100-riggen tog vid för att borra 150 meter under älvbotten parallellt med Dalbobron till Sanden. Den andra sträckan, mellan Sanden och Fisketorget, är ca 160 meter och röret som dragits under älven har en diameter på 450 mm.

Att Vänersborgs kommun har kontroll på sitt spillvattennät är något som uppskattas, inte minst av alla kommuner nedströms Göta älv som använder älven som råvattentäkt…

Ytterligare ett avrop från ramavtalet har gjorts, detta med omtanke om Vänersborgarnas goda dricksvatten. Vid Vargöns industriområde har Styrud utfört schaktfritt ledningsbygge med styrd borrning för vattenledningar. Utöver ett par kortare borrningar under vägarna i området har en 450 meter lång ledning kommit på plats under älven från Restad till Vargöns Alloy. Även här var det D100-riggen som fick jobba och dimensionen på ledningen är 315 mm.

Den här vattenledningen ska dras vidare ut mot Vänersnäs som ligger 1,5 mil bort, både i syfte att gynna rundmatning av vattenflödet i kommunen och för att ansluta ett fritidsområde till kommunalt vatten.

Styrud