240 meter lång tunnelborrmaskin under Stockholm

Publicerad: 29 april, 2020

Den 240 meter långa tunnelborrmaskinen som nu ska arbeta sig under Stockholm 13,4 kilometer från norr till söder. Foto Svenska kraftnät

Svenska kraftnät står bakom projektet att med en 240 meter lång och 1.000 ton tung tunnelborrmaskin borra en 13,4 kilometer lång tunnel från Danderyd genom Stockholms granitberg till Hammarby Sjöstad. Borrningen är beräknad att ta fyra år och utföras som joint venture av tysk-schweiziska entreprenören JV Hochtief-Implenia HB.

Projektet invigdes i januari då borren namngavs till Elektra av Svenska kraftnäts Generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe tillsammans med energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Själva borrningen sker sedan 50-100 meter under Stockholms gator och vatten i en hastighet av 100 meter per vecka i genomsnitt. Tunneln ska sedan användas för transmissionsnätkablar som ett av ett drygt femtiotal projekt för att säkra Stockholmregionens elförsörjning.

Svenska kraftnät har valt borrteknik istället för traditionell sprängning. Till tunneln ska byggas sex ventilationsschakt.

- Det finns flera skäl till att vi borrar och inte spränger. Den främsta orsaken är att minska den negativa påverkan på omgivningen. Den är miljömässigt mer skonsamt. Vi behöver inte heller anlägga arbetstunnlar, vilket skulle medföra ytterligare påfrestningar på närmiljön och innebära fördyrningar, säger Per Eckemark, chef för Svenska kraftnäts nätdivision.

 

Milstolpe

17 april nåddes en milstolpe då slutlig montering av den 240 meter långa, med ett borrhuvud på fem meter i diameter, stora tunnelborrmaskinens alla vagnar monterades och transportbandet som ska användas för att transportera ut bergmassorna från tunneln. Den borrade tunneln var då 144 meter lång.

- Vi kommer snart att vara nere på 50-100 meters djup under markytan och räknar med att kunna öka hastigheten för att komma upp i ungefär hundra meter per vecka, säger Tobias Andersson, byggledare.

 

Motorväg för el

Den nya tunneln med stamnätskablar är en av Svenska kraftnäts hittills största investeringar, ett av drygt femtio projekt med satsning på nya stationer, ledningar och kablar i Stockholmsregionen.  

– Vi ska bygga en motorväg för el i Stockholm genom att borra oss fram från norr till söder, under Stockholms centrala delar. Det tar ungefär fyra år från byggstart och ytterligare några år för kabelförläggningen, säger Rolf Axén, projektledare på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät genomför drygt femtio projekt i stockholmsregionen för att långsiktigt säkra regionens elförsörjning. Projekten planeras att vara slutförda 2027. Tunneln med elkablar kommer att öka kapaciteten med 2400 MW.

Projekt Anneberg-Skanstull är andra etappen, av fyra, i den överföring som benämns City Link. 

Budgeten för hela projektet – tunnel och kablar – uppgår till cirka 3 miljarder kronor.

 

Läs mer: Mer information om Svenska kraftnäts pågående projekt finns här och projektets Facebook.

 

I morgon: Tunnelborrmaskin minskar påverkan av omgivningen

Jan Bjerkesjö