Metodbeskrivning av de vanligaste schaktfria metoderna

Publicerad: 24 april, 2020

I maj börjar arbetet med att ta fram en översiktlig metodbeskrivning av de vanligaste schaktfria metoderna, som under hösten kommer att publiceras på SSTT:s hemsida på svenska och norska.

Varje metod kommer att beskrivas i text och med illustrationer. Texterna kommer att beskriva metoden, vilket användningsområde som den har, möjligheter och begränsningar, samt installation. Standarder kommer att hämtas från Svenskt Vatten respektive Norsk Vann.

De schaktfria metoderna kommer att publiceras på hemsidan på ett systematiskt sätt. Texterna ska behandla PU-belägg, styrd borrning, spräckning, flexibla foder för avlopp respektive vatten, slipning, rörtryckning, AT-borrning, hammarborrning, mikrotunnling, kontinuerliga rör samt brunnsrenovering.

Metodöversikten kommer att publiceras på SSTT hemsida under oktober. SSTT:s styrelse har beslutat att ge uppdraget till SSTT:s redaktör Jan Bjerkesjö.