Drönare ger bättre markmodeller i svår terräng

Publicerad: 17 april, 2020

Drönare kan bland annat användas för att skapa ortofoto. Foto 5D Konsulterna.

5D Konsulterna är ett företag som arbetar med drönare utrustade med fotokamera och laserscanner. En av fördelarna med drönare är att tekniken ger bättre markmodeller i svår terräng.

 

5D Konsulterna erbjuder konsulttjänster inom mätningsteknik för bygg, anläggning och infrastruktur samt erbjuder projektstöd med både punktinsatser och större grepp.

- Vi har precis startat upp ett projekt som kanske kan kallas schakfritt, en så kallad mikrotunnling i Bromma. Där har vi innan entreprenören kommit på plats 3D-laserscannat överytan med drönare och gjort ett ortofoto över arbetsområdet, säger Rikard Svall från 5D Konsulterna.

- Dock så har det inte direkt med mikrotunnlingen att göra, den var redan projekterad. Underlagen användes i planeringssyfte och för mängdreglering av arbeten ovan mark.

 

Planeringsverktyg

Fotografering från drönare ger ett ortofoto, som används som planeringsverktyg. Med hjälp av drönaren kan man flyga över ett byggområde och få en bild av markområdet innan byggnationerna påbörjas. 

- Ett scannat fotograferat område ger ett ortofoto som ger en visuell förståelse för hur etableringen kan ske, var upplagsytor exempelvis kan projekteras, säger Rikard.

Han nämner också ett annat område där drönare visat sig vara ett bra hjälpmedel, nämligen när det gäller återställning av vissa ytor. Genom att flyga över området redan innan byggnationen och därefter regelbundet till dess projektet är färdigt, så får man en tydlig bild om återställningen överensstämmer med hur det såg ut från början.

5D Konsulterna har arbetat med drönare i drygt två år och majoriteten av uppdragen har varit att få fram ortofoto som planeringsverktyg. 

- Vår nya drönare sedan ett halvår tillbaka är utrustad med laserscanner, vilket gör att vi kan arbeta annorlunda jämfört med att enbart ha drönare utrustade med fotokamera. Med 3D-laserscanner får vi fram bättre markmodeller även i svåra terränger. Med ett filter kan vi exempelvis filtrera bort träden från markytan.

Här kan Rikard Svall se fördelar för schaktfria projekt.

- Här kan vi scanna av och få en bild av hur överytan ser ut. När man exempelvis projekterar för styrd borrning så kan man ha missat sänkor eller diken när man tar fram underlaget. Den risken löper man inte med vår scannade markmodell.

- Har man en korrekt markmodell från början så har man bättre chans att göra egna prover utan överraskningar.

 

Arbetsmiljön förbättras

Kostnadseffektivitet med drönare får man ju längre sträckor det handlar om. Men Rikard Svall vill gärna poängtera att drönare kan vara ett bra hjälpmedel för att skapa en bra arbetsmiljö.

- Säg att du planerar göra styrd borrning under en väg. Då kan du behöva stänga av vägen nattetid och ta hänsyn till flera andra faktorer vilket gör att kostnaden drar iväg. Med hjälp av en drönare för markmodellen så behöver du naturligtvis inte stänga av vägen och dessutom går själva scanningen ganska snabbt. Så ur arbetsmiljösynpunkt finns fördelar med drönare.

- Samma sak gäller om det handlar om svår terräng, med risk för att man halkar utför slänter eller råkar ut för fallskador vid traditionell mätningsteknik. Allt detta undanröjs helt med drönare.

Jan Bjerkesjö