Nå blir det bedre kontroll på overvannet

Publicerad: 10 mars, 2020

Datatilgangen kan bli en for høy terskel for å nyttiggjøre seg de nødvendige løsningene for overvannshåndtering. Derfor må modelleringen tilpasses de enkeltes behov, understreket prosjektingeniør og PhD, Maria Roldin, fra DHI Sverige AB.

Datatilgangen kan bli en for høy terskel for å nyttiggjøre seg de nødvendige løsningene for overvannshåndtering. Derfor må modelleringen tilpasses de enkeltes behov, understreket prosjektingeniør og PhD, Maria Roldin, fra DHI Sverige AB.

Neste generasjon verktøy for modellering av overvann er allerede tatt i bruk, men nye metoder og løsninger, tilpasset nye klimautfordringer er under utvikling. Det kom fram under fagtreffet til Norsk Vann på Gardermoen i dag.

Prosjektingeniør og PhD, Maria Roldin, fra DHI Sverige har spesialkompetanse på modellering av vannmiljøer. Hun jobber i DHI Sverige AB, et internasjonalt firma som tilbyr konsulenttjenester innen alle typer vannmiljø med hovedvekt på avanserte beregningsmodeller.

 Behov for forenkling

Det er skjedd en stor utvikling innen modellering fordi man i dag kan legge inn enorme mengder med informasjon, og dermed kan bygge så komplekse modeller som man ønsker.

Maria Roldin mente dette ikke bare var en positiv utvikling. Utfordringen kan lett bli at det kun er eksperter som makter å tilegne seg informasjonen. De som virkelig har behov for informasjonen må i de fleste tilfeller ha noe enklere løsninger. Datatilgangen kan bli en for høy terskel for å nyttiggjøre seg de nødvendige løsningene. Derfor må modelleringen tilpasses de enkeltes behov. Det kan være tradisjonelle modeller med ulik detaljgrad og ulike typer av surrogatmodeller, og hybrider av disse, understreket hun.
DHI samarbeider nå med flere større kommuner i Sverige med forenkling av modeller.
Framtidens løsninger blir dermed å hente inn så mye data som mulig, men samtidig bryte dette ned til enklere modeller.

Future City Flow

Hun trakk spesielt fram Future City Flow, som er en informasjonsportal for håndtering av avløpsvann og overvann. Ved hjelp av en app kan man følge situasjonen i sanntid med anbefaling av tiltak for en best mulig drift. Det er også mulig å benytte appen til å teste ut alternative løsninger og strategisk planlegging. Her er det også en simulator for hvordan man best mulig kan håndtere strømmen av overvann.  VEAS-anlegget, Norges største renseanlegg for Oslo, Asker og Bærum er foreløpig eneste norske aktør som er med på Future City Flow.
Et behagelig og trygt bymiljø kan skapes ved hjelp av forskjellige løsninger for å unngå flom og utslipp av avløpsvann.
Gamle rørledninger, skiftende klima med mer intenst regn, store asfalterte flater i kombinasjon med store mengder ekstra vann i rørene medfører store overvannsproblemer i byene. Manglene i dreneringssystemene gjør at de ikke er fremtidssikre for samfunnets økonomi, miljø eller menneskers helse og velvære, mente Maria Roldin.

 

Bedre kontroll

Samtidig blir vann i byene stadig viktigere for folks sosiale liv. Det er derfor viktig at de store vannstrømmene som oppstår i byene effektivt kan reduseres, kontrolleres og renses. Men informasjon og verktøy mangler ofte for å koordinere og handle optimalt.

Future City Flow-prosjektet utvikler et beslutningsstøttesystem som kan beskrive forholdet mellom handling og innvirkning på en lett tilgjengelig måte. Det forenkler flyten av informasjon mellom aktører som er involvert i utformingen av byens vannforvaltning ved å samle inn, sortere og visualisere data til målgrupper. Beslutningsstøttesystemet hjelper også til med å optimalisere styringen av eksisterende systemer.
Future City Flow samler inn sanntidsdata, værdata, GIS, strømmer og trykk. Nøkkeltallene beskriver på en sammenlignbar måte hvordan problemet med overvann ser ut i det enkelte område. Her beskrives kostnad og nytteeffekten forbundet med de ulike utfordringene for ulike typer tiltak.

Future City Flow-prosjektet utvikler et beslutningsstøttesystem som kan beskrive forholdet mellom handling og innvirkning på en lett tilgjengelig måte. Det forenkler flyten av informasjon mellom aktører som er involvert i utformingen av byens vannforvaltning, understreket Maria Roldin.

Odd Borgestrand