Ändlös installation

En metod för att installera ett flexibelt foder där installationen kan avslutas mitt i en ledning. Det vill säga man behöver inte åtkomst till ledningen i bägge ändarna vilket annars är ett krav. Används vid avsaknad av brunnar och där schaktmöjlighet inte finns, tex under byggnader, under ytor man inte vill påverka eller av annan anledning, tex bara en del av ledningen är i behov av renovering.