Värmehärdning

Härdningsmetoder för flexibla foder som utförs genom att tillsätta värma över en viss temperatur till det flexibla fodret som då driver den kemiska reaktionen. Görs i stort sett uteslutande på foder utan armering som ej är genomsläppliga för UV-ljus. När fodret är på plats cirkuleras hett vatten eller vattenånga på insidan av fodret till dess korrekt temperatur har uppnåtts i hela väggens tjocklek.