Vinylesterplast

En typ av termoplast som används vid produktion av flexibla foder som kan utsättas för onormalt hög värme eller kemiskt påfrestande miljöer som polyesterprodukter inte klara av.