UV-härdning

En härdningsmetod för flexibla foder där ultraviolett ljust startar och driven en kemisk reaktion som gör att termoplasten hårdnar. UV-härdning oftast för glasfiberarmerade foder genomsläppliga för ljus. Efter att det flexibla fodret har förts på plats i ledningen som ska renoveras belyses det från insidan med kraftigt ultraviolett ljus. Ljustågets hastighet skall mätas och loggas för kvalitetskontroll.