Utförandeentreprenad

Beställaren utfört projekteringen, entreprenör utföra arbetet som framgår av handlingarna