Trepunktsböj

Förenklat beskrivet en testmetod som används för att avgöra ett materials korttids E-modul. Används ofta vid kvalitetskontroll av provbitar från installerade flexibla foder. För mer information se ISO 12296-4 2018.