Trafiklast

Den last som uppstår ner i marken när ett fordon passerar. Betydelsen av trafiklasten för dimensionering avtar snabbt med djupet och i normalfallet för avloppsledningar i Sverige är den sällan dimensionerande faktor. För ytligt liggande ledningar kan den ha väldigt stor betydelse för dimensioneringen och valet av SN-klass.