Totalentreprenad

Entreprenören ansvarar för projekteringen och utför arbetet på uppdrag av beställaren.