Tillflöde

Vatten som rinner in i avloppssystem och anslutningsledningar.