Termoplast

Oftast används polyester, i vissa fall vinylester vid tillverkning av flexibla foder. Används i flytande form och binder ihop armeringsmaterial och skapar styrka eller bygger upp tjocklek för att skapa styrka beroende på produktens konstruktion. Plasten härdas med värme eller UV-ljus när det flexibla fodret har förts in i ledningen som ska repareras.