Sättning

Process där marken kan flytta sig vilket förorsakar en sänkning av ytan.