Sänkbrunn

Större brunn av betongsektioner om sänks/trycks ner till önskat djup genom invändig urschaktning. Används vanligen som start- och mottagningsbrunn vid rörtryckning eller mikrotunnling.