Stödvägg

En vägg i startgropen med syfta att kunna ta upp sprida ut krafterna mot schaktväggen som uppkommer vid användandet av metoder.