Styrd borrning

Styrbar metod för installation av rör, rörkanaler och linor i en grund utgrävning där man använder sig av ytlig borrrigg. Huvudsakligen gäller termen korsningar i stor skala där ett vätskefyllt pilotborrhål borras utan rotering av borrlinan. Detta borrhål förstoras sedan av ett spolrör och brotsch till den storlek som krävs för produktröret. Önskad vinkling under pilotborrningen sker genom placering av en delböj.