Strukturell renovering

Den nya renoverade ledningen är inte beroende av den befintliga ledningens hållfasthet.