Startgrop

Utgrävningar varifrån utrustning för schaktfri teknologi utgår för installation eller renovering av rör, rörkanaler eller linor. Det kan involvera stödvägg för att fördela belastningsreaktioner i marken.