SS-EN ISO 11296-4 2018

Europeisk standard som fastställer krav och testmetoder vid infodring av ledningar med flexibla foder. Används tillsammans med SS-EN ISO 11296-1 och P101.