Spalt

Spalt är det mellanrum som alltid bildas mellan befintlig ledning och den installerade ledningen vid renovering. Spaltens storlek beroende på material och installationsmetod. Efter installation kan spalten för visa metoder fyllas med tex cementbruk, se kontaktinjektering.